KARTEPE TESİSAT UYGUNLUK RAPORU

Elektrik tesisatının kontrolü konusunda yetkili mühendis ve tekniker ve teknisyenlerimiz  tarafından yapılmakta  olup elektrik tesisatının  uygunluğuna yönelik kontrol raporları oluşturulmaktadır.

Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız bakanlık onaylı iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili K belgeli uygun olarak raporlanmaktadır. Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan iş güvenliği denetimlerde geçerli raporlardır.

Özdinç elektrik A.Ş tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen Elektrik Tesisatı Denetim Raporu bir yıl geçerliliğe sahiptir.

Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar, Sigorta Kutuları, Makine ve ekipman elektrik hatları, Prizler, Jeneratör, Kompresör, Hidrofor Pompaları, Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri

Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti

Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti),Gerilim düşümü ölçümleri, Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü, Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri, Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü, Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü, Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü, Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü, panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü, pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü, panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü, topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü, topraklama ölçüm ve kontrolleri, İzolasyon direnci ölçümleri, Termal kamera ölçümleri.