Körfez paratoner proje hizmetleri

Körfez Paratoner Proje Hizmetleri PARATONER PROJE ÇİZİMİ

Yıldırımdan korunma  proje diğer ismiyle paratoner projesi proje çalışması yapılırken, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından çıkarılan, Elektrik Tesisatı, Genel Teknik Şartnamesi’nin ilgili hükümleri dikkate alınmalıdır.

Yıldırıma karşı muhafaza edilecek binalar ve tesisler, patlayıcı maddelerin imali veya depolanması için kullanılan binalar, kolay yanıcı ve zor söndürülen maddelerin (kibrit, petrol, alkol, hava gazı, vb.) imali, istifi veya kullanılması için kullanılan depo ve binalar, tiyatro, cami, kilise, okul, üniversite binası, sergi binası, hapishane, fabrika, elektrik merkezi, su tevzi merkezi, büyük ticarethane, banka, kışla, depo, silo, otel, büyük han, demir yolu istasyon binası, mahkeme binası, müze, kütüphane gibi toplantı yerleri. Bunlardan başka evvelce yıldırım düşen binalar ve bunların civarında bulunan inşaat ile yangın tehlikesine maruz çatılan haiz olan binalar da bu grup dahilindedir ve mutlak suretle paratoner tesisinin olması alan taraması yapılmış paratoner projesi de bulunması gerekmektedir.

Toprağın izafi direnci, mevsim değişikliklerinin geçiş direnci üzerindeki tesiri, büyük derinliklerde veya toprağın içine tuz konulması halinde daha azdır. Elektrotun etrafındaki dokunma yüzeyi donarsa geçiş direnci 5 misline kadar çıkabilir. Toprak direnci, nem miktarı artırılarak veya elektrotun etrafına tuz ilave etmek, taşlı kayalı çakıllı ve kumlu zeminlere çimli humus ve tarla toprağı ilâve etmek, elektrot yüzeyinin büyütülmesi suretiyle azaltılabilir toprak direnci paratoner tesisatlarında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biridir firmamız paratoner topraklama ölçümü ve paratoner uygunluk raporu faraday paratoner projesi hizmeti veren paratoner firmasıdır. Firmamız paratoner kurulum ve montaj hizmeti de vermektedir lütfen diğer makalemiz ve kurulum detayları hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfamıza bakınız.