TUZLA TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Öncelikle Yapılacak topraklama ölçümü, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler yapabilirler.

Topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:

  • Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisler için: 2 yıl,
  • Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
  • Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
  • Topraklamalara ilişkin dirençlerinin  muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
  • Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
  • Sabit olmayan tesisler için:
  • Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
  • Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
  • Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ TOPRAKLAMA RAPORLARINI NASIL HAZIRLIYORUZ?

İşyerinize gelip, elektrik panolarınızdan, ofis ise prizlerden, kullanılan makinalar var ise gövdelerinden topraklama ölçümleri yapıyoruz. Daha sonra raporunuzu düzenleyip teslim ediyoruz. Verilen raporun geçerli olabilmesi için raporun arkasında mutlaka yetki belgelerinin olması gerekir. Raporla beraber, İlgili Mühendisin “Elektrik SMM Belgesi” , “Elektrik iç Tesislerinin Denetimi Yetki Belgesi” ve “Topraklama ölçümü cihazına ait Kalibrasyon Belgesi” birer kopyasının olması gerekmektedir.

Topraklama ölçümü, bakır çubuklarla ve levhalarla toprağın içine gömdüğümüz iletkenlerin temas yüzeyine bağlı olarak toprağa geçiş direnci oluşur buna topraklama direnci denir. Topraklama direncini toprak megeri ile ölçüm yapılabilir. Bu cihaz yüksek frekanslı akım gerilim dalgası yayarak referanstan dönüşüne bakarak toprak geçiş direncini hesaplar ve ekrana yansıtır. Ekrandaki değer topraklama direncini gösterir. Topraklama ölçümü multimetre ile yapılamaz, multimetre ile nötr ve toprak arasında gerilim ölçülebilir. Bu ölçülen değer topraklama direnç değeri değildir. Topraklama; elektrikli araçların (jeneratör, transformatör, motor, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) aktif olmayan yani gerilim altında yük taşımayan metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işlemidir. Buna göre topraklama ölçümü ise; insan hayatı için risk oluşturabilecek elektrikli araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemler bütünüdür. 16 amper sigortamız varsa toprağa geçen akım büyüklüğü 16 amper üzeri olmazsa devre açılmaz. formül; 230volt/toprak geçiş direnci = Toprağa Kaçan akım olarak hesaplayabiliriz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde çok küçük topraklama direnç değerleri elde edilmesi gerekir. Bu değeri ancak temel topraklamalarında ve T-N sistemlerinde elde edilebilir. Bu durumda büyük bir teknik olarak açık oluşuyor, çözüm olarak devreye fark rölesi (kaçak akım rölesi) ekliyoruz. Fark rölesi adından da anlaşılacağı gibi gelen ve giden akımı sürekli izler, dönen akım değeri 30mA değerini geçince devreyi keser.